Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo uppstår när en person går ur tiden. Då dödsfall i de allra flesta fall inträffar mycket överraskande uppkommer frågan om vad som ska ske med den avlidnes tillhörigheter. I livet göra vi många åtaganden som behöver regleras och avslutas vid det tillfälle när vi inte längre finns kvar att fullfölja dem. Enligt juridiken […]