Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo uppstår när en person går ur tiden. Då dödsfall i de allra flesta fall inträffar mycket överraskande uppkommer frågan om vad som ska ske med den avlidnes tillhörigheter. I livet göra vi många åtaganden som behöver regleras och avslutas vid det tillfälle när vi inte längre finns kvar att fullfölja dem. Enligt juridiken […]

Städning när den är som bäst

Städfimors olika konstruktion Städbranschen består likt många andra branscher av företag i olika storlekar. Då kunderna varierar i storlek och behov är det också naturligt att företagen verksamma i branschen gör det också. Den minsta formen av städfirma är små familjeägda företag. Verksamhetsområdet för denna typ av firma är vanligtvis lokalorten med omnejd. Fördelarna för […]