Motviktstruck är en…

Motviktstruck är en typ av truck som används inom industriproduktion och lager. Då dessa verksamheter karaktäriseras av användning av tyngre material och produkter krävs således ett internt transportmedel för att man ska kunna förflytta materialet till nödvändiga platser runt om i verksamheten. Motviktstruck är av den större varianten och karaktäriseras att den kan lyfta mycket […]