Motviktstruck är en typ av truck som används inom industriproduktion och lager. Då dessa verksamheter karaktäriseras av användning av tyngre material och produkter krävs således ett internt transportmedel för att man ska kunna förflytta materialet till nödvändiga platser runt om i verksamheten. Motviktstruck är av den större varianten och karaktäriseras att den kan lyfta mycket tunga laster, upp till 8,5 ton. En annan skillnad mot mindre truckar är att denna modell är fyrhjulig likt en traktor, medan de mindre truckarna ofta är konstruerade med mindre hjul och mycket mindre lastkapacitet. Olika modeller av motviktstruckar har olika drivkällor. En eldriven motviktstruck passar mycket bra för inomhusbruk då man undviker problemet med avgasutsläpp, vilket inte är positivt förekommande i industri eller lagerlokaler, oavsett om ventilationen är bra. De går givetvis att använda denna modell utomhus. Användningsområdet för eldrivna motviktstruckar är bland annat lastning och lossning av gods, transporter till produktionslinjer, stapling, orderplockning samt horisontella transporter. Eleffekten brukar variera mellan modellerna från 24 till 80 volt, beroende på vilken effekt som krävs för vad trucken ska användas till. Ofta finns det inbyggda system som hjälper till med navigation och stabilitet vid lyft och lastning av tungt material. Motviktstruck som drivs med diesel eller gasol är primärt avsedd för utomhusbruk, på grund av att man vill undvika avgasutsläpp inomhus då detta är skadligt för hälsan. Denna typ av motviktstruckar används i stort sett till samma saker som de eldrivna, med skillnaden att man kan få ut mer effekt och därmed lyfta tyngre laster än vad man kan med de eldrivna. Diesel och gasoldrivna truckar är konstruerade för lätt, medium och tung materialhantering beroende på modell. Även dessa är i stort sett alltid utrustat med någon typ av styr och navigationssystem för att underlätta förarens arbete. På grund av den ökade effekten tack vare drivkällan erbjuder denna typ av truckar snabbare acceleration och lyfthastigheter, som kommer väl till pass vid stora utomhuslager där hög produktivitet är av stor vikt.

Andra sorters truckar
Motviktstruckar utgör den största klassen truckar som används inom lager och industri. Då dessa verksamheter skiljer sig ganska markant till storlek och takt finns därför behov av mindre och mer specialanpassade truckar. Den absolut minsta och enklaste är lyftvagnen, som utbrett används vid förflyttning av enstaka pallar i så gott som alla verksamheter där pallar förekommer. Dessa opereras för hand av personalen och används ofta i sista ledet innan produkter ska ut ur lådorna och upp på butikshyllan och liknande. Fördelen med dessa är att de är lätta att komma fram med i mindre miljöer. I steget innan, det vill säga på butikslagret använder man oftast en låglyftare för att snabbt kunna flytta runt på pallar som står i vägen för den som behöver vidare i ledet. Dessa fungerar i princip likadant som lyftvagnar med skillnaden att de är eldrivna och kan lyfta pallar på höjden i större utsträckning. På grund av elmotorn kan man med hjälp av denna typ av truck flytta pallar med mycket högre produktivitet. En annan fördel är att man besparar anställda tunga lyft och potentiella förslitningsskador. I många lager, framförallt inom dagligvaruhandeln, har man byggt höga lagerhyllor avsedda att lasta pallar på. På grund av dagens stora fokus på optimering av både plats, tid och yta har man funnit det lönsamt att lasta på höjden. För att göra detta möjligt är det utbrett att använda så kallade staplare. Dessa är en typ av truck som till stor del liknar låglyftaren men med skillnaden att stora utfällbara lyftarmar monterats för att göra det möjligt att lyfta pallar på hög höjd. Detta gör det möjligt att stapla pallar i upp till tolv meters höjd, vilket leder till en mycket högre utnyttjningsgrad av lagerlokalen relativt att endast lasta på golvet.

This entry was posted in Truckar.