Städfimors olika konstruktion

Städbranschen består likt många andra branscher av företag i olika storlekar. Då kunderna varierar i storlek och behov är det också naturligt att företagen verksamma i branschen gör det också. Den minsta formen av städfirma är små familjeägda företag. Verksamhetsområdet för denna typ av firma är vanligtvis lokalorten med omnejd. Fördelarna för dessa företag är att man utnyttjar upparbetad goodwill, varumärke och det goda anseendet man förtjänat. Större städfirmor utgörs av medelstora och landsomfattande kedjor. De medelstora är ofta verksamma i flertalet olika städer, exempelvis Göteborg, och de landsomfattande har oftast verksamhet i stort sett samtliga svenska städer. De minsta städfirmorna tar uppdrag hos privatpersoner samt mindre företagsuppdrag. Det är bra att se till att man har en bra blandning av uppdrag som liten städfirma. Då företagsuppdragen oftast har längre tidshorisont minskar det osäkerheten och ökar förutsägbarheten i verksamheten. Det är däremot vanligt att även privatpersoner beställer tjänster på både långsiktig och regelbunden basis. Den största och mest påverkande skillnaden mellan uppdragstyperna är att privata uppdrag är i mindre skala och för stor viktning mot denna uppdragstyp innebär att mer tid försvinner till transport mellan uppdragen. De större städfirmorna sysslar med i princip samma uppdrag som de mindre med den betydande skillnaden att man opererar på flertalet orter. Dess storlek och bättre utvecklade infrastruktur medför möjligheten att acceptera uppdrag givna av större kunder, exempelvis skolor och sjukhus. Infrastrukturen och städfirmornas storlek innebär att man kan dirigera om personal för att kunna möta behovet och kraven från större kunder.

Samhällets behov av städfirmor

Människors vardag karaktäriseras i dagens samhälle av mycket stress och snabba ryck. Den teknologiska utvecklingen har visserligen underlättat människans vardag sett ur flertalet perspektiv, och många aktiviteter har blivit enklare och smidigare att utföra. Baksidan med denna utveckling är att arbetsbördan och kravet på effektivitet ökat markant. Trots detta är majoriteten av Sveriges medborgare fast beslutna att få vardagen att gå ihop och att uppnå en bra balans mellan arbetsliv, privatliv och fritidsaktiviteter. Mest vanligt med stressrelaterade problem återfinns i storstäder som Stockholm och Göteborg då många av jobben på dessa orter karaktäriseras av mycket ansvar och arbetsbörda. Förutom jobbet och privatlivet finns fortfarande behovet av att hålla bostaden i skick för att livskvaliteten inte ska bli lidande. Villor karaktäriseras av både utvändiga och invändiga arbetsuppgifter medan bostadsrätter och hyresrätter har fördelen att endast kräva invändiga sysslor. De mest vanligt förekommande och tidskrävande sysslorna utgörs av allmän renhållning och städning. Vissa personer känner avslappning vid utförande av dessa uppgifter medan det för andra innebär ytterligare uppbyggnad av stressberget. För dessa finns dock en smidig och välkommen avlastning i form av anlitandet av en städfirma. Är det så att man har alltför många aktiviteter på schemat och inte känner att man klarar av eller har lust att ta sig an städningsuppdraget för egen del är städfirmor det perfekta alternativet.

Viktiga punkter att ta i beaktning vid anlitande av städfirmor

På senare år har städtjänster blivit mycket mer attraktiva för privatpersoner på grund av implementeringen av det så kallade RUT-avdraget, som innebär att staten står för halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster där städning ingår. Vad man behöver tänka på vid anlitande av en städfirma beror helt och hållet på vilken position man sitter i som beställare. För kommun och landsting gäller särskilda regler i form av offentliga upphandlingar vilket innebär att man förmedlar uppdraget och medföljande kravspecifikation till intresserade leverantörer för att sedermera låta dessa återkomma med bud. Leverantören som erbjuder det mest fördelaktiga priset vinner uppdraget. Städuppdrag som upphandlas i kommunal och landstingsregi handlar oftast om städning av skolor, sjukhus och andra offentligt använda byggnader. Städuppdrag är däremot universella i alla slags verksamheter.